Summer Camp

Children from Pohnea Kreang's school got opportunity to participate in our first Summer Camp. Our program took a place at the Smart RSN Stadium with more than 60 participants. 

កុមារមកពីសាលាពញាក្រែកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Summer Camp លើកដំបូងរបស់យើង។ កម្មវិធីរបស់យើងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅកីឡដ្ឋាន Smart RSN ដែលមានក្មេងចូលរួមជាង ៦០ នាក់។

Our program mainly focused on development of our young coaches and their responsibilities. Whole program was organized by them and they got opportunity to try new roles and tasks and became role models for our children. With our participants we react to two main challenges - no physical education in school and poor understanding about nutrition. These topics are really essential in young school age (7-12 years old). Children during that time go through many changes. We prepared and apply complex program which was appropriate to their age.

កម្មវិធីរបស់យើងផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍គ្រូបង្វឹកវ័យក្មេងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ។ កម្មវិធីទាំងមូលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយពួកគេហើយពួកគេទទួលបានឱកាសដើម្បីសាកល្បងតួនាទីនិងភារកិច្ចថ្មីៗហើយក្លាយជាគំរូសម្រាប់ក្មេងៗរបស់ពួកយើង។ ជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមរបស់យើង ពួកយើងមានបញ្ហាប្រឈម ធំៗពីរគឺគ្មានការអប់រំផ្នែករាងកាយនៅសាលា និងមិនសូវមានការយល់ដឹងអំពីអាហារូបត្ថម្ភ។ ប្រធានបទទាំង នេះពិតជាចាំបាច់ណាស់ក្នុងវ័យសិក្សាវ័យក្មេង (អាយុ ៧-១២ ឆ្នាំ) ។ កុមារក្នុងអំឡុងពេលនោះឆ្លងកាត់ការ ផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន។ យើងរៀបចំ និងអនុវត្តកម្មវិធីស្មុគស្មាញដែលសមស្របនឹងអាយុរបស់ពួកគេ។

Our participants arrived everyday around 7AM to Smart RSN Stadium, where they got breakfast. After eating we started our program for a day. Each day got topic that we focused on. On the first day, we formed children to the teams where they working for the rest of a week. They also receive their jerseys, t-shirts, water bottles and shoes. First day of our program was mostly about getting to know each other, discuss about expectations and rules. After lunch, children get together in their team and make logos. 

អ្នកចូលរួមរបស់យើងបានមកដល់រៀងរាល់ថ្ងៃនៅប្រហែលម៉ោង ៧ ព្រឹកនៅឯកីឡដ្ឋាន Smart RSN ដែលពួកគេបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក។ បន្ទាប់ពីញ៉ាំរួចយើងចាប់ផ្តើមកម្មវិធីរបស់យើងតែម្តង។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ មានប្រធានបទដែលយើងផ្តោតលើ។ នៅថ្ងៃដំបូងយើងបានបង្កើតក្រុមកុមារជាក្រុម ដែលពួកគេធ្វើការអស់ រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ជាមួយគ្នា។ ពួកគេក៏ទទួលបានអាវយឺត និងអាវកីឡា មួយឈុត ដបទឹក និងស្បែកជើងផង ដែរ។ ថ្ងៃដំបូងនៃកម្មវិធីរបស់យើងភាគច្រើនទាក់ទងនឹងការស្គាល់គ្នាពិភាក្សាអំពីការរំពឹងទុកនិងច្បាប់។ បន្ទាប់ ពីអាហារថ្ងៃត្រង់កុមារទាំងអស់បានជួបជុំគ្នានៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេហើយធ្វើឡូហ្គូក្រុមរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនៗ។

The second day was mostly about football, we didn't just play and train, but we also discuss about rules and understanding of a game. After lunch, teams presented their logos to others and discuss about meaning of it. 

ថ្ងៃទី ២គឺភាគច្រើនទាក់ទងនឹងបាល់ទាត់យើងមិនត្រឹមតែលេងនិងហ្វឹកហាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងក៏ពិភាក្សាអំពី ច្បាប់និងការយល់ដឹងអំពីល្បែងមួយផងដែរ។ បន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់ក្រុមបានបង្ហាញឡូហ្គោរបស់ពួកគេដល់ អ្នកផ្សេងទៀតហើយពិភាក្សាអំពីអត្ថន័យរបស់វា។

Next day was mainly about nutrition, we wanted to make sure that children won't have only healthy meals, but they will also understand what does it mean to do healthy choices. That's why we were talking about healthy selection of a food. Children played game, where they had to select food that they would eat before and after training and explain their selection. We finished this day with complex presentation about health, healthy lifestyle and nutrition.

ថ្ងៃបន្ទាប់គឺយើងផ្តោតសំខាន់ទៅលើអាហារូបត្ថម្ភយើងចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាកុមារនឹងមិនត្រឹមតែមានអាហារដែលផ្តល់នូវសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏នឹងយល់ពីអត្ថន័យនៃការជ្រើសរើសជម្រើសដែលមានសុខភាពល្អផងដែរ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងនិយាយអំពីការជ្រើសរើសអាហារដែលមានសុខភាពល្អ។ ក្មេងៗបានលេង ហ្គេមដែលពួកគេត្រូវជ្រើសរើសអាហារដែលពួកគេនឹងញ៉ាំមុននិងក្រោយពេលហ្វឹកហាត់និងពន្យល់ពីជម្រើសរបស់ ពួកគេ យើងបានបញ្ចប់ថ្ងៃជាមួយនឹងបទបង្ហាញស្មុគស្មាញអំពីសុខភាព និង របៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ និងអាហារូបត្ថម្ភ។

Following topic was team work. Children work in their teams and played different games, icebreakers and they also got adventure around the stadium. 

ប្រធានបទបន្ទាប់គឺការងារជាក្រុម។ ក្មេងៗធ្វើការនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេហើយលេងល្បែងផ្សេងៗគ្នា ដូចជាការលេង ល្បែងត្រងប៉េងប៉ោងទឹកជាដើម។ ហើយពួកគេក៏មានការផ្សងព្រេងនៅជុំវិញកីឡដ្ឋានផងដែរ។

Last topic was F3 football. This day was mostly leaded by our young leader, who went to Czech Republic, Sreyni and Boramey. They used their skills from ex-change program and explain the whole meaning of F3 football to our participants. Children also tried different educative football drills and plan their own rules for following F3 football tournament. 

ប្រធានបទចុងក្រោយគឺបាល់ទាត់ F3 ។ ថ្ងៃនេះភាគច្រើនដឹកនាំដោយអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់យើងដែលបាន

ទៅសាធារណរដ្ឋឆែកគឺ ស្រីនី និង បរមី ។ ពួកគេបានប្រើជំនាញរបស់ពួកគេពីកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយកមកពន្យល់

ពីអត្ថន័យទាំងមូលនៃបាល់ទាត់ F3 ដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់របស់យើង។ ក្មេងៗក៏បានសាកល្បងការហ្វឹកហាត់

បាល់ទាត់ដែលមានការអប់រំផ្សេងៗគ្នានិងរៀបចំផែនការផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការតាមដានការប្រកួតបាល់ទាត់ F3 ។

The final day was very exciting for all participants, because we prepared football tournaments. Teams started with F3, where fair play is more important than a number of goals. After quick break participants played classic football tournament, where we could see big improvement in communication and football skills. We closed our program with short awarding ceremony of teams and individuals. 

ថ្ងៃចុងក្រោយពិតជាគួរឱ្យរំភើបសម្រាប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ព្រោះយើងបានរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់។ ក្រុមបានចាប់ផ្តើមជាមួយអេហ្វ ៣ ដែលការលេងដោយយុត្តិធម៌មានសារៈសំខាន់ជាងគោលដៅមួយចំនួន។ បន្ទាប់ពីអ្នកចូលរួមសម្រាកបន្តិចការប្រកួតបាល់ទាត់ដែលយើងអាចមើលឃើញពីភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃជំនាញទំនាក់ទំនង និងបាល់ទាត់។ យើងបានបិទកម្មវិធីរបស់យើងជាមួយនឹងពិធីប្រគល់រង្វាន់ខ្លីៗរបស់ក្រុម និងបុគ្គល។

We, Football for Life, would like to say thank you to Phnom Penh Crown FC for allowing us to use their facilities. Also, special thanks to Pi Pay and Swiss people for all the donations in the Summer Camp to support all the material and food for children.

ពួកយើងជាអង្គការបាល់ទាត់ដើម្បីជីវិត សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនអេហ្វស៊ីដែលបានអនុញ្ញាត ឱ្យយើងប្រើប្រាស់ទីតាំងរបស់ពួកគេ។ សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះ Pi Pay និងប្រជាជនស្វីសដែលបាន បរិច្ចាគក្នុងការជួយនៅឲ្យ Summer Camp ដើម្បីគាំទ្ររាល់សម្ភារៈនិងអាហារសម្រាប់កុមារ។