សមភាពនិងបាល់ទាត់នៅទិវានារីឆ្នាំ 2019 Equality and football on Women's Day 2019

ពួកយើងមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានរៀបចំទិវានារីថ្ងៃអន្តរជាតិ៨មីនា។ ក្រុមការងារ អង្គការបាល់ទាត់ដើម្បីជីវិតជាមួយនឹងក្មេងជាង១១០នាក់ដែលយើងបាននាំមកពីសាលារដ្ឋ និង  សហគមន៍នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុមកីឡាការនីក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនបានធ្វើការ ជាមួយគ្នានៅកីឡាដ្ឋាន Smart RSN ។

We are very proud that we organized Women's Day on March 8. Our Football for Life team, more than 110 children that we collected from public school and communities in Phnom Penh and girls team Phnom Penh Crown FC, worked together at the Smart RSN stadium. 


បាល់ទាត់សម្រាប់ជីវិតបានរៀបចំសកម្មភាពសំខាន់ៗពីរធំៗគឺមានទិវាបាល់ទាត់ និងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់។ ទិវាបាល់ទាត់បានចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ៧:៣0នាទីព្រឹកដោយបែងចែកអ្នកចូលរួមរបស់ យើងជា៤ក្រុម។ ដោយក្រុមនីមួយៗមានពណ៌ជាតំណាងនិងមានការចូលរួមពីសំណាក់កីឡាករក្លឹប បាល់ទាត់ភ្នំពេញ ក្រោនចំនួនម្នាក់ ។

Football for Life prepared two main activities: football festival and football tournament. Festival activities started at 7.30 by dividing all of our participants into 4 groups. Each group had color and one player from PPCFC First team. 

ក្រុមទាំងអស់បានធ្វើដំណើរតាមតំបន់ទាំងផ្សេងៗគ្នាដោយមានសកម្មភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជា      ច្រើន។ នៅជំហានដំបូងក្រុមកុមារទាំងអស់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានខោអាវយឺតថ្មីមួយឈុតពីពួកយើងហើយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដោយខ្លួនគេបាន។​ចូលដល់វគ្គទីពីរគឺជាការហ្វឹកហាត់ បាល់ទាត់បែបមូលដ្ឋានជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរតិចតួច។ គ្រូបង្វឹកទាំងអស់របស់យើងគឺមកពីក្លឹប ភ្នំពេញក្រោន។  ជំហានទី៣ បានផ្តោតលើប្រធានបទសំខាន់របស់យើងគឺសមភាពយេនឌ័រហើយ យើងបានជជែកគ្នាអំពីភាពស្មើគ្នានិងភាពខុសគ្នារវាងក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ចំនុចចុងក្រោយរបស់យើងគឺការលេងល្បែងផ្សេងៗដែលពោរពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងការប្រកួតប្រជែង។

These groups traveled through 4 different stations with interesting activities. At the first stop each kid got their new football jersey and enough time to customize it by themselves, second stop was classic football training with small change - all of our coaches were girls from PPC FC. Third stop was focused on our main topic - gender equality, we were talking about stereotypes and differences between girls and boys in Cambodia. Our final stop was all about game that was full of fun and challenges. 


បន្ទាប់ពីសកម្មភាពទាំងនេះយើងបានរៀបចំអាហារមួយចំនួន និងរៀបចំបន្ទប់មួយដើម្បីធ្វើឱ្យ ប្រាកដថាក្មេងទាំងអស់អាចទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតថ្មីរបស់ពួកគេ។ នៅពេលយើងបានឃើញពួកគេរួចរាល់ទាំងអស់ យើងមិនភ្លេចនោះទេការថតរូបជុំគ្នា។

After these activities, we prepared small snacks and also changing rooms to make sure that all of the kids can get change to their new beautiful jerseys. When we saw all of them, we had to take huge group pictures. 

នៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់ យើងបានរៀបចំការ   ប្រកួតបាល់ទាត់តែម្តង។ អ្នកចូលរួមរបស់យើងត្រូវបានបែងចែកជា ៩ក្រុម និង៣ពូលបន្ទាប់មកគឹ មានចំនួនប្រកួតសរុបចំនួន១៨ប្រកួតដោយពពេញដោយភាពរំភើប, ការធ្វើការងារជាក្រុមជំនាញ    កីឡាបាល់ទាត់ និងភាពសប្បាយរីករាយ យើងបានផ្តល់រង្វាន់ដល់កុមារទាំងអស់សម្រាប់ការចូលរួមដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេ។

When everyone was ready for football, we organized football tournament. Our participants were divided into 9 teams and 3 groups. After total number of 18 matches that was full of excitement, team work, football skills and fun, we award all of the children for their amazing performances. 


យើងបានបញ្ចប់ទិវាជាមួយគ្នាជាមួយអាហារថ្ងៃត្រង់និងមានការសើចជាច្រើនដោយការចែករំលែក

បទពិសោធន៏របស់យើងពីសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នា និងបាល់ទាត់។

We finished our day together with lunch and lot of laugh by sharing our experiences from different activities and football. 

តាំងឲ្យតំណាងអង្គការបាល់ទាត់ជីវិត យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អ្នកចូលរួមទាំង  អស់ចំពោះការចូលរួមដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេ និងក៏ដូចជាចំពោះបុគ្គលិក និងកីឡាករ និងកីឡាការនីរបស់ភ្នំពេញក្រោនផងដែរ។

As Football for Life we would like to day special thank you to all of your participants for their amazing performances and also to all of Phnom Penh Crown FC staff and player for their generous help. 

សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំង និង ជួបអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងនៅពេលក្រោយទៀត!

Thank you so much and see you soon at the different event!